O nama

Udruženje je osnovano 1959. godine i okuplja oko 60.000 članova – učenika osnovnih i srednjih škola . U skoro svakoj školi postoji klub mladih tehničara kao osnovna organizacija udruženja .Na nivou općine kantona i entiteta postoje odgovarajuća udruženja.  Članovi udruženja  bave sa  sa više od 20 raznih oblasti i grana tehnike i naučno-tehničkog stvaralaštva.

Najznačajnije naučno-tehničke manifestacije i aktivnosti  koje  organizuje udruženja su:  smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih na svim nivoima (učestvuje cca 20.000);  takmičenje učenika, nastavnika-.mentora i škola u akciji „Oni su najbolji“(učestvuje  svake godine 3-5.000 učesnika;  osvajanje „točka tehnike“; izdavanje lista „Mladi tehničar“; organizacija konkursa za izradu inovacija mladih, maketa graditeljske baštine, objekata „arhitektura budućnosti“, kućanskih  predmeta upotrebne vrijednosti, školskih učila;  organizacija takmičenja   u sedam sportsko-tehničkih disciplina  itd.

Učešće na Olimpijadi tehničkog stvaralaštva na nivou Jugoistočne Evrope

 

OPĆI CILJEVI:

  • Da doprinosi kreiranju politike razvoja tehničke kulture i naučno-tehničkog stvaralaštva mladih, koja tehnčku kulturu i tehnički odgoj mladih pozicionira kao razvojni resurs sistema obrazovanja;
  • Da doprinosi oblikovanju i jačanju udruženja naučno-tehničkog odgoja mladih i tehničke kulture kao centara stjecanja znanja , vještina i sposobnosti;
  • Da omogući djeci da kroz svrsishodno, organizirano i stvaralačko bavljenje primjerenim sadržajima iz oblasti tehničke kulture u okviru redovnog školskog sistema i specifičnim sadržajima u okviru vannastavnih aktivnosti , potvrđuju i razvijaju svoje sposobonsti, znanja i vještine u skladu sa konceptom i savremenim potrebama raznih oblasti i grana privrede (energetika, industrija, telekomunikacije, graditeljstvo i druge, zatim društvene djelatnosti, te sa konceptom .„cjeloživotnog učenja“ i konceptom „društva koje uči“
  • Da putem izdavačke djelatnosti doprinese popularizaciji nauke i tehnike, naučnom i tehničkom opismenjavanju i osposobljavanju mladih;
  • Da se u zemlji i inostranstvu promovišu i popularizirišu postignuća mladih, edukatora i mentora tehničke kulture i škola uključenih u aktivnosti udruženja kroz organizoavanje raznih aktivnosti;
  • Da u skladu sa metodologijom prepoznavanja i identifikovanja nadarenih učenika doprinese procesu uvođenja sistemskog otkrivanja i brige za talentovane učenike osnovnih i srednjih škola u području tehničke kulture, tehničkog stvaralaštva, inovatorstva i preduzetništva;
  • Da se obezbijede uslovi za kvalitetno i kontinuirano stručno i profesionalno usavršavanje edukatora, mentora, volontera u oblasti naučno-tehničkog vaspitanja i tehničke kulture;
  • Da se stvori pouzdan sistem za razmjenu ideja, znanja i iskustava u oblasti tehničkog vaspitanja i učenja od drugih kroz povezivanje i saradnju sa njima ili sličnim udruženjima i organizacijhama u BiH i izvan nje.
  • Da se doprinese jačanju svijesti i osjetljivosti članova zajednice da se kvalitetom znanja, sposobnosti i vještina mladih iz oblasti tehnilke kulture stvaraju pretpostavke za jačanje inovativnosti, konkurentskih spsobnosti i tehnološki razvoj bosansko-hercegovačke zajednice.